Tham dự Chương trình

MASTER THE FINANCIAL GAME - MFG

LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH

Trực tiếp bởi các Chuyên gia hàng đầu Việt Nam

  • Mr. Bùi Công Anh
    Chuyên gia bán hàng & tiếp thị trên Internet hàng đầu Việt Nam
  • MFG
  • Mr. Trịnh Minh Tuyên
    Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính, bậc thầy về “đầu tư giá trị”

Chọn nơi bạn muốn tham dự: